روزنامه شرق- در سرای «کلارا خانس»- چهارشنبه, 5 مهر 1391