روزنامه شرق- انتشار چاپ چهارم کتاب «گفت‌وگو درباره عقلانیت و نوگرایی»- چهارشنبه, 5 مهر 1391