روزنامه شرق- احمدی‌نژاد: می‌توانیم با آمریکا رابطه داشته باشیم- چهارشنبه, 5 مهر 1391