روزنامه شرق- به مصر کمک می‌کنیم- چهارشنبه, 5 مهر 1391