روزنامه شرق- مصادره 13‌میلیارد دلار از بن‌علی- چهارشنبه, 5 مهر 1391