روزنامه شرق- استقلال در برابر ضعیف‌ترین خط دفاع لیگ- چهارشنبه, 5 مهر 1391