روزنامه شرق- فصل جدید خدمات «رایتل» آغاز شد؟ - چهارشنبه, 5 مهر 1391