روزنامه شرق- 90‌هزار تومان «یارانه ارزی» هر ایرانی - یک شنبه, 2 مهر 1391