روزنامه شرق-کسی در نیویورک از ما پیرامون مسایل جهانی سوال نمی‌کند- یک شنبه, 2 مهر 1391