روزنامه شرق-اگر فقط به ورزش فکر کنم، آینده‌ام از بین می‌رود- یک شنبه, 2 مهر 1391