روزنامه شرق- چرا «لیبرمن» به «عباس» حمله می‌کند؟- یک شنبه, 2 مهر 1391