روزنامه شرق- مساجد بايد با تمام توان در برابر جنگ نرم دشمن نقش‌آفريني كنند- یک شنبه, 1 مرداد 1391