روزنامه شرق- انسجام اصلاح‌طلبان از نظر مجيد انصاري- یک شنبه, 1 مرداد 1391