روزنامه شرق- ائتلاف احزاب به جاي خانه احزاب- یک شنبه, 1 مرداد 1391