روزنامه شرق- هاشمي‌رفسنجاني: تخصصي كردن علوم در حوزه يك ضرورت است- یک شنبه, 1 مرداد 1391