روزنامه شرق- هاشميان در روز تولدش كفش‌ها را آويخت- یک شنبه, 1 مرداد 1391