روزنامه شرق- رييس‌جمهوري موافقان و مخالفان هستم- یک شنبه, 1 مرداد 1391