روزنامه شرق- «استانبول» این‌بار؛ میزبان کارشناسان فنی - چهارشنبه,31 خرداد 1391