روزنامه شرق- همزماني سيل، ريزگرد و آتش‌سوزي در نقاط مختلف كشور- چهارشنبه,31 خرداد 1391