روزنامه شرق- سلب صلاحيت از نخست‌وزير پاكستان- چهارشنبه,31 خرداد 1391