روزنامه شرق- آتش‌بس در سوريه، سريع اجرا شود- چهارشنبه,31 خرداد 1391