روزنامه شرق- ناگفته‌های دهه60(3)- پنجشنبه,21 اردیبهشت 1391