روزنامه شرق- ماجرای پیشنهاد 44میلیارددلاری رحیمی در نمایشگاه نفت- چهارشنبه,30 فروردین 1391