روزنامه شرق- مطهری: طراحان سوال از رییس‌جمهوری را تهدید کردند- چهارشنبه,30 فروردین 1391