روزنامه شرق- پايكوبي در«بوينوس‌آيرس»- چهارشنبه,30 فروردین 1391