روزنامه شرق- پورمحمدي: احمدي‌نژاد كار حزبي را قبول دارد، به شرطي كه همه تابع او باشند - پنجشنبه,17 فروردین 1391