روزنامه شرق- تهديدهاي دشمنان نشان‌دهنده قدرت نظام اسلامي است- پنجشنبه,17 فروردین 1391