روزنامه شرق- اي‌كاش مي‌شد ديوانه بود- دوشنبه,17 بهمن 1390