روزنامه شرق- اعلام 26 نامزد نهايي جايزه‌ «مهرگان ادب»- دوشنبه,17 بهمن 1390