روزنامه شرق- باز هم سرقت اينترنتي در «كافي‌نت»- دوشنبه,17 بهمن 1390