روزنامه شرق- اعتراف پدر شيشه‌اي به قتل كودك 9 ساله- دوشنبه,17 بهمن 1390