روزنامه شرق- سرمایه سرگردان یکه‌تاز بازار سکه- چهارشنبه,28 دی 1390