روزنامه شرق- مرگ قهرمان، ‌تراژدي پاتريس لومومبا- چهارشنبه,28 دی 1390