روزنامه شرق- دادستان تهران حوادث دیروز موسسه «ايران» را تشريح كرد- سه شنبه, 1 آذر 1390