روزنامه شرق- نوذری: نفت ابزار سیاسی نیست- سه شنبه, 1 آذر 1390