روزنامه شرق- آداب كافه‌نشيني به روايت تصوير*- سه شنبه, 1 آذر 1390