روزنامه شرق- موسيقي، دنيا را تغيير مي‌دهد- سه شنبه, 1 آذر 1390