روزنامه شرق- رحيمي: به ما مي‌گويند منحرف؛ كدام انحراف؟!- دوشنبه,28 شهریور 1390