روزنامه شرق- مردم هنوز تشنه«گل‌ها» هستند- یک شنبه,27 شهریور 1390