روزنامه شرق- تمدن: قسم جلاله مي‌خورم تخلف نكرديم- پنجشنبه,17 شهریور 1390