روزنامه شرق- ناپدید شدن فیلم بازی شش‌تایی‌های سرخابی- پنجشنبه,17 شهریور 1390