روزنامه شرق- هر دو روز يك چنار در ولي‌عصر خشك مي‌شود- دوشنبه,24 مرداد 1390