روزنامه شرق-دسته‌گل‌هايي براي مردگان- دوشنبه,24 مرداد 1390