روزنامه شرق- آيا اين مرد مي‌تواند روسيه را نجات دهد؟ - یک شنبه,23 مرداد 1390