روزنامه شرق- ادعاي وجود 100هزار‌ مقبره امامزاده را رد كرديم- دوشنبه,17 مرداد 1390