روزنامه شرق- از بالاي برج ميلاد- شنبه, 8 مرداد 1390