روزنامه شرق-مي‌خواستند مشايي رييس‌ مجلس شود- شنبه, 8 مرداد 1390