روزنامه شرق- ميانسالي مثل باران بهاري است- شنبه, 1 مرداد 1390