روزنامه شرق- شائبه سياسي بودن دستور احمدي‌نژاد- شنبه,18 تیر 1390