روزنامه شرق- تحریم اسکار تصمیم احساسی یا عقلانی؟ - چهارشنبه, 5 مهر 1391